Wybrane firmy korzystające z profesjonalnych rozwiązań Kolbe na rynku amerykańskim.

Działająca w Phoenix firma Kolbe Corp jest uznanym liderem w tworzeniu opartych na badaniach rozwiązań do identyfikacji i wykorzystania instynktownego potencjału ludzkiego. Od 40 lat firma pomaga ludziom rozpoznać ich instynktowne zdolności i wykorzystać wrodzone umiejętności do osiągnięcia sukcesu. Ponad milion osób wypełniło test Kolbe Index. Respondenci w wieku od 4 do 88 lat obejmują szeroki wachlarz środowisk etnicznych, rasowych, społeczno-ekonomicznych i zawodowych.

Kolbe Corp dąży do określenia rodzaju twórczych instynktów i umożliwienia poszczególnym osobom uwolnienie bezgranicznej siły swoich naturalnych instynktów, aby poprawić osobistą produktywność, wzbogacić relacje i rozpocząć satysfakcjonującą karierę. Pracodawcy mogą korzystać z wielu zasobów Kolbe w celu rozwoju wysoko wydajnych i stabilnych zespołów przy jednoczesnym podnoszeniu ogólnego morale.

Wskaźniki Kolbe

Kolbe Index A, służy indywidualnym osobom i organizacjom w Stanach Zjednoczonych i w 34 innych krajach na pięciu kontynentach do wynajdywania i rozwijania najbardziej utalentowanych osób, zwiększania produktywności i budowania efektywnych zespołów. Rozwiązania f. Kolbe są obecnie dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim i polskim.

Wskaźniki Kolbe umożliwiają każdemu uwolnienie bezkresnej siły swoich naturalnych instynktów, w celu:

  • Poprawy wyników i wydajności pracy
  • Rozpoczęcia satysfakcjonującej kariery
  • Wzbogacenia relacji osobistych
  • Zostania efektywnym rodzicem

W przeciwieństwie do testów osobowości, które mówią, co jest z Tobą nie tak i jak to zmienić, Kolbe informuje Cię o Twoich pozytywnych stronach i najlepszym sposobie ich wykorzystania.

Wypełnienie Kolbe Index A online jest niezmiernie łatwe i nie zajmuje nawet 20 minut. Nie ma „właściwych” lub „niewłaściwych” odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dla Wskaźnika Kolbe. Wyniki są prezentowane w formie raportu, dostępne online i obejmują indywidualnie dopasowaną interpretację audio prowadzoną przez Kathy Kolbe.

Koncepcja Kolbe / Kolbe Wisdom

Kolbe postrzega każdą osobę jako wyjątkową i doskonale przygotowaną do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Kolbe Concept® zakłada, że instynkty twórcze są źródłem energii psychicznej napędzającej ludzi do podejmowania określonych działań. Ten psychiczny napęd jest oddzielony i odróżnia się od biernego odczuwania i myśli. Instynkty twórcze są odzwierciedlone w niepowtarzalnym wzorcu określającym niepowtarzalny sposób działania, zwany inaczej modus operandi (MO) danej osoby.

Czytaj więcej

Dla Ciebie

Mając swobodę bycia sobą możesz czynić ogromne postępy w swojej karierze, życiu rodzinnym i innych relacjach prywatnych. Osoby, które skorzystały ze Wskaźników Kolbe stały się bardziej pewne siebie, pełne energii i silniejsze …

Czytaj więcej

Dla przedsiębiorcy

Firma Kolbe Corp pomaga organizacjom budować wysoce produktywne zespoły o odpowiednich kwalifikacjach z liderami, którzy są lepiej przygotowani do kierowania nimi.

Czytaj więcej

Historia firmy

Prawie 40 lat temu Kathy Kolbe stworzyła swoją firmę, z pełnym pasji zaangażowaniem w pomaganie uczniom szkół podstawowych i średnich na wszystkich poziomach zdolności w radzeniu sobie w systemie kształcenia, zdobyciu więcej wiadomości i osiągnięciu osobistych celów. Realizując tę misję założyła Resources for the Gifted (Zasoby dla uzdolnionych), w ramach których zespół pedagogów, akademików i artystów stworzył ponad 100 książek, gier i zestawów do działań interaktywnych …

Czytaj więcej

Zespół zarządzający

Kathy Kolbe to uznany teoretyk, autorka bestsellerów, przedsiębiorca, pedagog, strateg organizacji, konsultantka i mówca, jak również założycielka Kolbe Corp i Center for Conative Abilities. Jest uznawana za wiodący światowy autorytet w zakresie ludzkich instynktów i konacji* i poświęciła się pomaganiu ludziom w znalezieniu swobody bycia sobą poprzez zrozumienie i wykorzystanie swoich zdolności konatywnych …

Czytaj więcej